I'M.SOLARⓇ garanties

1. Wat is de I'M.Safe-garantie?

De I'M.SAFE-garantie is een driedubbele garantie om 3 keer beter uw fotovoltaïsche systeem te beschermen:

  • Kwaliteitsgarantie: alle I'M.SOLARⓇ-producten profiteren van de fabrieksgarantie. Zo bent u voor een bepaalde periode afhankelijk van het product, beschermd tegen elk fabricagefout, gebrek aan kwaliteit en storing. Zonnepanelen hebben een fabrieksgarantie van 12 jaar, zonne-omvormers en zonnebatterijen 10 jaar.
  • I'M.SOLARⓇ garandeert een lineaire prestatie van zijn producten voor de komende 25 jaar. Om het minimale verlies en het maximale vermogen in uw fotovoltaïsche systeem te garanderen, garandeert I'M.SOLAR® een lage lineaire prestatieafname van slechts 0,7% watt per jaar.
  • Sereniteitsverzekering beschermt uw materiaal tegen alle mechanische en weersomstandigheden. U bent verzekerd tegen diefstal, brand, glasschade en alle weersomstandigheden. Deze verzekering is inbegrepen bij alle bestellingen van professionals. Om ervan te profiteren als particulier, dient u het materiaal te laten installeren door een erkende I'M.SOLARⓇ-professional of een I'M.SOLARⓇ-monteur.
2. Wie kan profiteren van de I'M.SAFE-garantie?

Iedereen kan profiteren van de I'M.SAFE-garantie. Hier concreet hoe het werkt.

U bent particulier, er zijn 2 gevallen mogelijk:

SITUATIE 1: een monteur van I'M.SOLAR® heeft het materiaal voor me geïnstalleerd. U moet uw installatie registreren via het online formulier op onze I'M.SOLAR-website. Deze snelle en eenvoudige procedure valideert uw I'M.SAFE-garantie. U profiteert van de productgarantie, de lineaire prestatiegarantie en de garantie voor sereniteit op de installatiedatum.

SITUATIE 2: ik heb zelf het I'M.SOLAR®-materiaal geïnstalleerd. U moet uw installatie registreren via het online formulier op onze I'M.SOLAR-website. Deze snelle en eenvoudige procedure valideert uw I'M.SAFE-garantie zonder de sereniteitsoptie. Deze optie is alleen mogelijk als de installatie is geïnstalleerd of geverifieerd/begeleid door een I'M.SOLAR®-monteur en/of door een monteur van één van onze partners.

U bent professional, er zijn ook 2 gevallen mogelijk:

SITUATIE 1: ik ben distributeur van I'M.SOLAR®. U kunt aan uw klanten, monteurs/wederverkopers, een volledige garantie bieden voor de I’M.SAFE. Na installatie van de I'M.SOLAR®-apparatuur door monteurs van uw klanten, moeten zij de installatie verplicht registreren op onze online website om deze te valideren. Registratie kan ook meteen door de eindklant worden gedaan.

SITUATIE 2: ik ben een monteur. U hebt de installatie van I'M.SOLAR®-producten voltooid en u wilt de volledige I'M.SAFE-garantie valideren. In dat geval moet u ook de installatie van uw klant op onze website registreren om het te valideren.

3. Wat is de procedure voor schade, rampen of verlies van prestaties?

Merkt u een prestatieverlies van onze producten, het lineair verval van zonnepanelen groter dan verwacht? Of werkt uw omvormer of werken de batterijen niet meer? Stuur ons een e-mail op warranty@im.solar met vermelding van de oorzaken van de schade, de datum en een gedetailleerde beschrijving van de storing vergezeld van foto's. Na het beoordelen van het bestand ontvangt u per e-mail alle voorwaarden van onze verzekering.

In het geval van een ramp gedekt door sereniteitsverzekering, graag een e-mail sturen naar warranty@im.solar met een gedetailleerde beschrijving van de ramp, de datum van de ramp en foto's. Het verzoek wordt binnen 48 uur door onze diensten verwerkt. Na het bekijken van het bestand ontvangt u per e-mail de verzekeringsvoorwaarden van de verzekeringsmaatschappij.

4. Wat zijn mijn verplichtingen om te kunnen profiteren van de I'M.SAFE-garantie?

U constateert een ramp, een verlies van prestaties van uw zonnepanelen of een stoornis bij uw omvormers, stuur ons gewoon een e-mail naar: warranty@im.solar met de volgende informatie:

  •      De geconstateerde gebreken, een gedetailleerd schema van de verbinding vergezeld van foto's
  •      Mogelijke foutcodes
  •      Serienummer(s) van het product
  •      Toegang tot het I'M.SOLAR®-portaal
  •      De voor- en achternaam van de persoon die de garantie registreert
  •      De duur van het defect


NB: wij adviseren u om ALLE bovenstaande elementen in dezelfde e-mail te verzenden, zodat u geen tijd verspilt aan de procedure.

5. Hoe wordt het schadebedrag vastgesteld in geval van een ramp?

In het geval van schade aan uw fotovoltaïsche installatie als gevolg van mechanische of meteorologische risico's, speelt de sereniteitsgarantie een rol (onder voorbehoud). In dit geval wordt de waarde van uw installatie geschat door 2 experts die de oorzaken van de ramp zullen bepalen. Extra expertisekosten zijn voor uw rekening. De waarde van de vergoeding wordt bepaald door de werkelijke waarde van het materiaal min de waarde van het puin en onderdelen die mogelijk nog steeds kunnen worden gebruikt. Een aftrekbaar bedrag van € 250 wordt op uw hele installatie toegepast (mogelijk worden de arbeids- en opknapkosten van dit bedrag afgetrokken). Als u in de eerste 12 maanden het slachtoffer bent geworden van een ramp, wordt de waarde van uw installatie als nieuw beschouwd. Na 12 maanden daalt de waarde met 20% per jaar met een maximum van 50%.

6. Wat is de garantieperiode van I'M.SOLARⓇ omvormers?

De garantieperiode van I'M.SOLAR® zonne-omvormers is 10 jaar. Deze fabrieksgarantie garandeert tegen fabricagefouten, kwaliteitsgebreken en storingen gedurende een bepaalde periode. Deze garantie begint op de factuurdatum van I'M.SOLAR® voor aankopen gedaan via onze online winkel. Of op factuurdatum van onze partners als u een I'M.SOLAR®-product bestelt in ons distributeur- of doorverkoopnetwerk.

7. Hoe kan ik mijn bestelling laten terugbetalen?

In overeenstemming met de Europese wetgeving inzake verkoop op afstand, heeft u een periode van 14 dagen om van uw herroepingsrecht gebruik te maken. Dit gaat in na ontvangst van de bestelling. Dit herroepingsrecht is alleen geldig voor bestellingen gedaan door particulieren. We vragen u om dit verzoek per e-mail te doen en daarbij de redenen voor de wens van terugbetaling aan te geven. Alleen onverpakte en verzegelde producten worden in behandeling genomen.