Garantie wordt gegeven om niet te hoeven worden gebruikt!

Al 17 jaar lang is onze knowhow in de productie van zonnepanelen bekend en erkend. We trachten naar de beste prestaties en rendementen van al onze producten. Om al uw projecten beter te beschermen, bieden wij u bovendien het grootste aantal garanties op de fotovoltaïsche markt: productgarantie, lineaire prestatiegarantie en sereniteitsgarantie. I'M.SAFE is een garantie die u verzekert en geruststelt.

tampon.jpg
Onze kwaliteitsgarantie

Alle I'M.SOLAR®-producten hebben fabrieksgarantie. Deze fabrieksgarantie van I'M.SOLAR®-zonneproducten is voor alle fabricagefouten, kwaliteitsgebreken en storingen gedurende een specifieke periode. De garantie wordt geactiveerd op de I'M.SOLAR®-factuurdatum voor aankopen gedaan via de online shop. Of op de factuurdatum van onze partners als u een I'M.SOLAR®-product bestelt in ons distributeur- of doorverkoopnetwerk.

Detail van productgarantieperiodes:

  • Zonnepanelen : 30 jaar
  • Zonne-omvormers: 10 jaar
  • Zonnebatterijen: 10 jaar


Onze I'M.SOLAR®-producten zijn ontworpen om samen te werken voor perfecte compatibiliteit. Dit elimineert alle risico's op defecten en storingen.

lineaire prestatiegarantie
Onze lineaire prestatiegarantie

Het vermogen van zonnepanelen die aan de zon worden blootgesteld daalt in de loop van de jaren. Om het minimale verlies en het maximale vermogen voor alle zonne-installaties te garanderen, garandeert de I’M.SOLAR® een lage lineaire prestatieafname van slechts 0,3%/W per jaar. Wetende dat we één van de weinige fabrikanten in Europa zijn die onze eigen fotovoltaïsche cellen en zonnepanelen produceren, geven we een garantie van de prestaties van onze zonnepanelen voor 25 jaar.

Waarom zo'n lineaire garantie?

Prestatiegaranties van concurrenten zijn variabel van 10 tot 25 jaar. Deze beperkte garantie kan over het algemeen alleen worden toegepast op vermelde data, vaak bij 10 of 25 jaar. Als u een verlies van vermogen constateert buiten deze 2 periodes om, kunt u uw prestatiegarantie niet toepassen.

I'M.SOLAR® is een pionier in de productie van zonnepanelen en zorgt zo voor de beste kwaliteit van zijn producten op de markt. Hierdoor kunnen wij een 25-jarige lineaire prestatiegarantie bieden en u op deze manier geruststellen over de prestaties van de producten die u koopt.

De I'M SAFE-garanti

De sereniteitsgarantie beschermt u tegen alle mechanische en meteorologische gevaren. Alle I'M.Solar®-zonnepanelen profiteren van deze totale en exclusieve verzekering. Als er het eerste jaar een ramp plaatsvindt worden de zonnepanelen voor 100% terugbetaald.
De sereniteitsgarantie beschermt u tegen:

Mechanische risico's

Wij verzekeren u in geval van schade door mechanische of elektrische problemen of defecten aan kaders van zonnepanelen.

Brandrisico's

De sereniteitsgarantie beschermt uw zonnepanelen in het geval van schade door een totale of gedeeltelijke brand, brandstart, explosie/implosie van uw fotovoltaïsche systeem.

Weersrisico's

De sereniteitsgarantie beschermt uw zonnepanelen tegen alle voorvallen met betrekking tot natuurrampen zoals hagel, bliksem, overstroming, sneeuwval…

Het risico van diefstal

De sereniteitsgarantie beschermt uw zonnepanelen in geval van diefstal of poging tot diefstal, evenals alle schade door deze overtreding.

Zie de gedetailleerde verzekeringsvoorwaarden

Het risico van diefstal